Całkowanie przez części – wzory

Twierdzenie (całkowanie przez części)

Jeżeli funkcje \dpi{120} f\left ( x \right ) i \dpi{120} g\left ( x \right ) mają na pewnym przedziale ciągłe pochodne \dpi{120} f'\left ( x \right ) i \dpi{120} g'\left ( x \right ), to

całkowanie przez części

Wzory, które są konieczne przy całkowaniu przez części:

1)\dpi{120} \int \sin axdx=-\frac{1}{a}\cos ax+C

2)\dpi{120} \int \cos axdx=\frac{1}{a}\sin ax+C

3)\dpi{120} \int e^{ax}dx=\frac{1}{a}e^{ax}+C

Całkowanie przez części podzielimy na podstawowe trzy grupy.

Grupa I

Są to całki typu: 

1) \dpi{120} \int x^{n}\sin axdx,

2)\dpi{120} \int x^{n}\cos axdx,

3) \dpi{120} \int x^{n}e^{ax}dx.

W tej grupie jako \dpi{120} f\left ( x \right ) i \dpi{120} g'\left ( x \right ) przyjmujemy:  \dpi{120} f\left ( x \right )=x^{n}  oraz  \dpi{120} g'\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} \sin ax\\ \cos ax\\ e^{ax}\; \; \; \end{matrix}\right..

Okaże się, że im wyższa potęga \dpi{120} x, tym dłuższe rozwiązanie.

Schemat rozwiązania na przykładzie \dpi{120} \int x\sin 3xdx.  

Grupa II

Są to całki typu:  \dpi{120} \int x^{n}\ln axdx.

W tej grupie jako \dpi{120} f\left ( x \right ) i \dpi{120} g'\left ( x \right ) przyjmujemy:  \dpi{120} f\left ( x \right )=\ln ax  oraz  \dpi{120} g'\left ( x \right )=x^{n}.

Okaże się, że potęga \dpi{120} x nie ma wpływu na długość rozwiązania (w odróżnieniu od wcześniejszej grupy).

Schemat rozwiązania na przykładzie \dpi{120} \int x^{27} \ln xdx:

Grupa III

Są to całki typu: 

1) \dpi{120} \int e^{ax}\sin bx\, dx,

2) \dpi{120} \int e^{ax}\cos bx\, dx.

W grupie tej nieistotne jest co bierzemy za \dpi{120} f\left ( x \right ) i \dpi{120} g'\left ( x \right ). Jak komu wygodniej. My umówmy się, że przyjmujemy \dpi{120} f\left ( x \right )=e^{ax}, zaś \dpi{120} g'\left ( x \right )=\left\{\begin{matrix} \sin bx\\ \cos bx \end{matrix}\right..

Schemat rozwiązania na przykładzie \dpi{120} \int e^{2x}\sin 5xdx:   

Jest to bardzo ważny schemat. Długi, ale powtarzalny. Warto go zrozumieć, bo tego typu całki bardzo często pojawiają się na kolokwiach i egzaminach.

Zapraszamy do zadań! tutaj