30 lipca 2018

Całki wielokrotne

Zajmiemy się w tym dziale całkami wielokrotnymi. Całki podwójne podzielimy na dwie części. Najpierw wytłumaczymy ich obliczanie bez współrzędnych biegunowych, a następnie dodamy wspomniane współrzędne biegunowe. Podobnie dla całek potrójnych. Najpierw będziemy ich liczyć bez współrzędnych sferycznych, a dopiero później je ”dorzucimy”. Pokażemy również zastosowanie całek wielokrotnych do liczenia pól i objętości.