20 czerwca 2018

Geometria

W dziale Geometria omówione zostaną przestrzenie wektorowe oraz prosta i płaszczyzna w przestrzeni. Zdobędziemy wiedzę dotyczącą iloczynu skalarnego, wektorowego i mieszanego. Dowiemy się, czym jest liniowa niezależność wektorów, baza i wymiar przestrzeni wektorowej, wektory i wartości własne przekształceń liniowych. Będziemy badać wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni. Podamy warunki równoległości i prostopadłości prostych oraz płaszczyzn. Poznamy tzw. proste skośne. Kolejność zadań jest nieprzypadkowa – zaczynamy od łatwych, by stopniowo przechodzić do coraz trudniejszych. Bardzo przydatna jest zakładka Wzory, gdzie znajdziemy najważniejsze fakty dotyczące danego tematu.

 

Jeszcze szerzej tematy z algebry i geometrii omawiam w podręczniku:

Algebra liniowa z elementami geometrii

Joanna Piasecka

dostępnym w Internetowej Księgarni Naukowej i Technicznej w formie: