8 lipca 2018

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

W dziale Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (RPS) omówione zostały prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, wzór Bayesa, zmienne losowe jednowymiarowe, parametry zmiennych losowych oraz podstawowe rozkłady zmiennych losowych. Poznamy pojęcie dystrybuanty zmiennej losowej, wariancji, wartości oczekiwanej oraz momentów zwykłych i centralnych. Dowiemy się, czym jest rozkład Bernoulli’ego, Poissona, jak również rozkład normalny (Gaussa). Wszystko zilustrowane jest wieloma zadaniami z pełnymi rozwiązaniami.