Całkowanie przez części – zadania

Mamy 5 zadań. Pierwsze trzy odpowiadają grupom, które wprowadziliśmy w zakładce Wzory tutaj, dlatego przed przystąpieniem do zadań należy zapoznać się ze schematami tam przedstawionymi. Zadanie 4 jest ”mieszanką” wszystkich grup. W zadaniu 5 najtrudniejszym znajdują się całki, w których należy zastosować dwie metody: zarówno przez części jak i przez podstawienie.

 

Zadanie 1. Oblicz całki (grupa I zakładka Wzory tutaj):

Zadanie 2. Oblicz całki (grupa II zakładka Wzory tutaj):

4) \dpi{120} \int \frac{\ln 2x}{\sqrt[3]{x}}dx.

 

Zadanie 3. Oblicz całki (grupa III zakładka Wzory tutaj):

Zadanie 4. Oblicz całki (zadania różne):

5) \dpi{120} \int \sin \left ( \ln x \right )dx,      inny

6) \dpi{120} \int \frac{\ln ^{2}x}{x^{2}}dx.      inny

Zadanie 5. Oblicz całki (wykorzystanie całkowania przez części i przez podstawienie):