Równania różniczkowe jednorodne – zadania

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań warto zajrzeć do zakładki Teoria tutaj.

Zadanie 1. Rozwiąż równania jednorodne:

1) \dpi{120} y'=\frac{y}{x}+\sin \frac{y}{x}

2) \dpi{120} y'=\frac{y+x}{y-x}

3) \dpi{120} y'=\frac{y+x}{x-y}

Zadanie 2. Rozwiąż równania jednorodne z warunkami początkowymi:

1) \dpi{120} xy'=y\left ( 1+\ln y- \ln x\right ),\; y\left ( 1 \right )=e^{-\frac{1}{2}}

2) \dpi{120} y'=\frac{y}{x}-e^{\frac{y}{x}},\; \; y\left ( 1 \right )=-1

3) \dpi{120} y'=\frac{y}{x}+\cos ^{2}\frac{y}{x},\; y\left ( 1 \right )=\frac{\pi }{4}

Zadanie 3. Znaleźć krzywe, dla których długość rzutu odcinka stycznej do punktu przecięcia z osią odciętych na oś odciętych jest równa sumie rzędnej i odciętej punktu styczności.