Ekstrema warunkowe funkcji dwóch zmiennych – zadania

W zadaniu 1 znajdujemy ekstrema warunkowe bez użycia mnożników Lagrange’a. Sprowadza się to do badania ekstremum lokalnego funkcji jednej zmiennej. W zadaniu drugim wprowadzamy mnożniki Lagrange’a. Pojawia się tzw. Hesjan obrzeżony. Jest to inna metoda znajdowania ekstremów warunkowych. Schemat badania ekstremum warunkowego znajdziemy w zakładce Wzory tutaj. Warto również zajrzeć do zakładki Teoria tutaj. Zadania kolejne to zastosowanie ekstremów warunkowych w ekonomii i geometrii.

Zadanie 1. Znaleźć ekstrema funkcji \dpi{150} \mathbf{z=f\left ( x,y \right )} przy warunku \dpi{150} \mathbf{g\left ( x,y \right )=0}. (bez mnożników Lagrange’a)

1) \dpi{120} f\left ( x,y \right )=x^{2}+y,   \dpi{120} xy-16=0

2) \dpi{120} f\left ( x,y \right )=4-x^{2}-y^{2},   \dpi{120} y-x^{2}+\frac{3}{2}=0,

3) \dpi{120} f\left ( x,y \right )=x^{2}y,   \dpi{120} x-\ln ^{2}y=0

Zadanie 2. Znaleźć ekstrema funkcji \dpi{150} z=f\left ( x,y \right ) przy warunku \dpi{150} g\left ( x,y \right )=0. (mnożniki Lagrange’a zob. tutaj )

1) \dpi{120} f\left ( x,y \right )=x^{2}+y,   \dpi{120} xy-16=0

2) \dpi{120} f\left ( x,y \right )=x^{2}+y^{2},   \dpi{120} x+4y-2=0

3) \dpi{120} f\left ( x,y \right )=xy+x+y,   \dpi{120} x+2y-3=0

4) \dpi{120} f\left ( x,y \right )=x^{2}-y^{2},   \dpi{120} x^{2}+y^{2}=1    dłuższy i trudniejszy

Zadanie 3. Rozważmy konsumenta, dla którego użyteczność z koszyka dwu towarów \dpi{150} \mathbf{x,y} jest dana wzorem \dpi{150} \mathbf{u\left ( x,y \right )=xy}. Wiemy, że jednostka towaru \dpi{150} \mathbf{x} kosztuje 4 zł, a jednostka towaru \dpi{150} \mathbf{y} kosztuje 1 zł. Załóżmy, że konsument ma do wydania na te towary 16 zł. Ile jednostek pierwszego, a ile drugiego towaru powinien kupić, by zmaksymalizować użyteczność koszyka tych dóbr?

Zadanie 4. Konsument może wydać 1280 zł na dwa dobra \dpi{150} \mathbf{x} i \dpi{150} \mathbf{y}, kosztujące odpowiednio 12 zł i 16 zł za jednostkę. Jego funkcja użyteczności dana jest wzorem \dpi{150} \mathbf{u\left ( x,y \right )=x^{\frac{3}{4}}\cdot y^{\frac{1}{4}}} .Wyznacz wartości \dpi{150} \mathbf{x} i \dpi{150} \mathbf{y} maksymalizujące użyteczność \dpi{150} \mathbf{u\left ( x,y \right )} przy ograniczeniu budżetowym \dpi{150} \mathbf{12x+16y=1280}.   (długie rachunki)

Zadanie 5.  Wzgórze ma kształt stożka, który w układzie XYZ ma równanie \dpi{150} \mathbf{z=4-\sqrt{x^{2}+y^{2}}}. Turysta porusza się po zboczu wzgórza w ten sposób, że rzut jego trasy na płaszczyznę XY jest prostą o równaniu \dpi{150} \mathbf{y=x+1}. Wyznacz współrzędne najwyżej położonego punktu trasy turysty.