Grupy – zadania

Zadanie 1. Zbadać, czy zbiór \dpi{120} \large X z działaniem \dpi{120} \large \ast jest grupą. Czy jest to grupa abelowa?

1) \dpi{120} X=Z,\; a\ast b=a+b+1

2) \dpi{120} X=\left ( 1,+\infty \right ),\; a\ast b=ab-a-b+2