Baza i wymiar przestrzeni wektorowej – teoria

DEFINICJA 1. 

Wektory \dpi{120} B=\left \{ x_{i} \right \},i\in \mathbb{N} przestrzeni wektorowej \dpi{120} X nad ciałem \dpi{120} \mathbb{R} nazywamy bazą tej przestrzeni, gdy każdy wektor \dpi{120} \vec{x}\in X można przedstawić jednoznacznie w postaci:

\dpi{120} \vec{x}=\sum_{i\in \mathbb{N}}^{\, }\alpha _{i}\overrightarrow{x_{i}},

tzn. każdy element przestrzeni \dpi{120} \vec{x} jest kombinacją liniową wektorów bazowych.

Uwaga. Przestrzeń wektorowa \dpi{120} X może mieć wiele baz.

Jeśli przestrzeń wektorowa \dpi{120} X ma bazę skończoną, to mówimy, że  jest przestrzenią skończenie wymiarową. Wówczas wszystkie bazy tej przestrzeni mają tyle samo elementów, a liczbę wektorów tworzących dowolną bazę nazywamy wymiarem przestrzeni \dpi{120} X i oznaczamy symbolem \dpi{120} \dim X. Jeśli przestrzeń wektorowa \dpi{120} X nie ma bazy złożonej ze skończonej liczby wektorów, to przestrzeń tę nazywamy nieskończenie wymiarową.

Jeśli wektory \dpi{120} \left \{ \overrightarrow{x_{1}} ,\overrightarrow{x_{2}},...,\overrightarrow{x_{n}}\right \} tworzą bazę przestrzeni wektorowej \dpi{120} X nad ciałem \dpi{120} \mathbb{R}, to są one liniowo niezależne oraz jeśli \dpi{120} m>n, to wektory \dpi{120} \left \{ \overrightarrow{y_{1}} ,\overrightarrow{y_{2}},...,\overrightarrow{y_{m}}\right \} tej przestrzeni są liniowo zależne.

Dla przestrzeni \dpi{120} \mathbb{R}^{n} układ wektorów

\dpi{120} e_{1}=\left [ 1,0,...,0 \right ]

\dpi{120} e_{2}=\left [ 0,1,0,...,0 \right ]

\dpi{120} \vdots

\dpi{120} e_{n}=\left [ 0,0,...,0,1 \right ]

 

nazywamy  bazą kanoniczną.

Zapraszamy do zadań! tutaj