Pierścienie – teoria

DEFINICJA             

Zbiór \dpi{120} P, w którym określone są dwa działania \dpi{120} \tiny \bigoplus i \dpi{120} \tiny \bigotimes, nazywamy pierścieniem, jeśli spełnione są warunki:

1) \dpi{120} P jest grupą abelową względem działania \dpi{120} \tiny \bigoplus,

2) działanie \dpi{120} \tiny \bigotimes jest rozdzielne względem \dpi{120} \tiny \bigoplus, tzn.

\dpi{120} \forall a,b\in P,\; [a\:\dpi{120} \tiny \bigotimes\dpi{120} (b\dpi{120} \tiny \bigoplus\dpi{120} c)=(a\;\dpi{120} \tiny \bigotimes\dpi{120} b)\dpi{120} \tiny \bigoplus\dpi{120} (a\dpi{120} \tiny \bigotimes\dpi{120} c)]

3) działanie \dpi{120} \tiny \bigotimes jest łączne.

Działanie \dpi{120} \tiny \bigoplus nazywamy dodawaniem, zaś \dpi{120} \tiny \bigotimes mnożeniem. Pierścień, w którym mnożenie jest przemienne nazywamy pierścieniem przemiennym. Jeśli w pierścieniu istnieje element neutralny mnożenia, to element taki nazywamy jednością pierścienia, zaś pierścień zawierający jedność nazywamy pierścieniem z jednością.

Niezerowy element \dpi{120} a pierścienia \dpi{120} P nazywamy lewym (prawym) dzielnikiem zera, gdy istnieje niezerowy element \dpi{120} b tego pierścienia taki, że \dpi{120} a\dpi{120} \tiny \bigotimes\dpi{120} b=\theta \; \; (b\dpi{120} \tiny \bigotimes\dpi{120} a=\theta ), gdzie \dpi{120} \theta oznacza element neutralny grupy z działaniem \dpi{120} \tiny \bigoplus. Element pierścienia \dpi{120} P nazywamy dzielnikiem zera, gdy jest on lewym lub prawym dzielnikiem zera. Pierścień \dpi{120} P nazywamy pierścieniem bez dzielników zera, gdy żaden jego element nie jest dzielnikiem zera.

Zbiory \dpi{120} \mathbb{Z},\, \mathbb{Q},\, \mathbb{R} z dodawaniem i mnożeniem jako działaniami są pierścieniami przemiennymi z jednością, bez dzielników zera. Pierścienie takie nazywamy pierścieniami całkowitymi.