Zbiory – zadania

Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadań warto zapoznać się z definicjami i własnościami dotyczącymi rachunku zbiorów w zakładce Teoria tutaj lub w skróconej wersji w zakładce Wzory tutaj. W rozwiązaniach zadań będzie wykorzystywana wiedza z zakresu praw logicznych, zob. tutaj. Zadanie 1. Dane są przedziały: . Wyznaczyć zbiory: 1) 2)  3)  4)  Zadanie 2. Dowieść następujących praw Read more about Zbiory – zadania[…]

Zbiory – wzory

Zbiory Suma zbiorów:                     Iloczyn zbiorów:                   Różnica zbiorów:                  Różnica symetryczna:            Kwantyfikatory: 1) ogólny – – czyt. dla każdego spełniona jest funkcja zdaniowa 2) szczegółowy –  – czyt. istnieje , dla którego spełniona jest funkcja zdaniowa   Uogólniona suma zbiorów:             Uogólniony iloczyn zbiorów:           Zapraszamy do zadań! tutaj    

Zbiory – teoria

Sumą zbiorów  i  nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru  lub należą do zbioru . Oznaczamy . Zatem: Iloczynem zbiorów (częścią wspólną)  i  nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru  i należą do zbioru . Oznaczamy . Zatem: Różnicą zbiorów   i  nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru  i nie należą do Read more about Zbiory – teoria[…]

Dizałanie matematyczne

Ciało – teoria

DEFINICJA Pierścień  nazywamy ciałem, jeśli spełnia następujące warunki: 1)   zawiera więcej niż jeden element, 2) jest grupą względem mnożenia w . Jedność grupy  względem mnożenia nazywamy jednością ciała . Oznaczmy ją przez . Pierścień  z jednością , zawierający więcej niż jeden element jest ciałem wtedy i tylko wtedy, gdy każdy jego różny od zera Read more about Ciało – teoria[…]

Dizałanie matematyczne

Pierścienie – teoria

DEFINICJA              Zbiór , w którym określone są dwa działania i , nazywamy pierścieniem, jeśli spełnione są warunki: 1) jest grupą abelową względem działania , 2) działanie jest rozdzielne względem , tzn. 3) działanie jest łączne. Działanie nazywamy dodawaniem, zaś mnożeniem. Pierścień, w którym mnożenie jest przemienne nazywamy pierścieniem przemiennym. Jeśli w pierścieniu istnieje element neutralny Read more about Pierścienie – teoria[…]

Rząd macierzy – zadania

Metod liczenia rządu macierzy jest kilka. Pokażemy dwie najwygodniejsze i najkrótsze. Pierwsza niewątpliwie najkrótsza, ale wymagająca spostrzegawczości, druga nieco dłuższa z zastosowaniem rozwinięcia Laplace’a.  Pojawią się one w zadaniu 1. Zadanie 2 wymaga więcej myślenia. Badamy rząd macierzy w zależności od parametru. Pocieszenie. Bardzo rzadko na kolokwiach i egzaminach. W większości rząd macierzy nie pojawia Read more about Rząd macierzy – zadania[…]

Rząd macierzy – teoria

Niech  będzie dowolną macierzą wymiaru  – dowolną liczbą naturalną mniejszą lub równą od mniejszej z liczb Minorem stopnia   macierzy nazywamy wyznacznik macierzy utworzonej z elementów macierz stojących na przecięciu dowolnie wybranych  wierszy i  kolumn. Przykład Dla danej macierzy   utwórzmy minor stopnia Wybierzmy przykładowo wiersze numer i kolumny numer Wówczas szukany minor to: Rzędem Read more about Rząd macierzy – teoria[…]