Zbiory – wzory

Zbiory Suma zbiorów:                     Iloczyn zbiorów:                   Różnica zbiorów:                  Różnica symetryczna:            Kwantyfikatory: 1) ogólny – – czyt. dla każdego spełniona jest funkcja zdaniowa 2) szczegółowy –  – czyt. istnieje , dla którego spełniona jest funkcja zdaniowa   Uogólniona suma zbiorów:             Uogólniony iloczyn zbiorów:           Zapraszamy do zadań! tutaj    

Pierwiastkowanie liczb zespolonych-wzory

Niech . Pierwiastki -tego stopnia liczby zespolonej  mają postać: gdzie: – moduł liczby zespolonej, – kąt, tzw. argument główny liczby zespolonej, obliczamy z zależności: Potrzebne wszystkie fakty z wcześniejszych zakładek Wzory tutaj z działu Liczby zespolone. Algorytm liczenia pierwiastka stopnia  liczby zespolonej  Zapraszamy do zadań! tutaj

Podstawowe działania na macierzach – wzory

transponowanie macierzy  Transponowanie macierzy polega na zamianie wierszy z kolumnami w danej macierzy, np. Dodawanie i odejmowanie macierzy Dodawać i odejmować możemy macierze tych samych wymiarów. Dodajemy (odejmujemy) wyrazy stojące na tych samych pozycjach, np. Mnożenie macierzy przez liczbę rzeczywistą Przez liczbę mnożymy każdy wyraz w macierzy np. Mnożenie macierzy Iloczynem macierzy     i      Read more about Podstawowe działania na macierzach – wzory[…]

Macierz odwrotna – wzory

Dla danej macierzy kwadratowej macierz jest macierzą odwrotną do , jeśli Wyraża się ona wzorem: gdzie oznacza dopełnienie algebraiczne elementu macierzy Macierz odwrotna istnieje tylko do macierzy o wyznaczniku różnym od zera. Dopełnienie algebraiczne (występowało już w rozwinięciu Laplace’a): Dopełnienie algebraiczne elementu macierzy  jest iloczynem dwóch czynników: 1.   wskaźniki mówiące na przecięciu którego wiersza i kolumny Read more about Macierz odwrotna – wzory[…]