20 czerwca 2018

Macierze i wyznaczniki

W pierwszym temacie wprowadzimy podstawowe działania na macierzach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i transponowanie. Będziemy również rozwiązywać proste równania macierzowe. Bardziej skomplikowane pojawią się w temacie o macierzy odwrotnej. Drugi temat to liczenie wyznaczników. wykorzystywana jest zarówno metoda Sarrusa jak i rozwinięcie Laplace’a. Ostatni temat to znajdowanie macierzy odwrotnej. Oprócz typowych zadań pojawią się zadania mniej standardowe.