Zbiory – teoria

Sumą zbiorów  i  nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru  lub należą do zbioru . Oznaczamy . Zatem: Iloczynem zbiorów (częścią wspólną)  i  nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru  i należą do zbioru . Oznaczamy . Zatem: Różnicą zbiorów   i  nazywamy zbiór tych elementów, które należą do zbioru  i nie należą do Read more about Zbiory – teoria[…]

Pierwiastkowanie liczb zespolonych-teoria

Niech . Pierwiastkiem stopnia -tego liczby zespolonej  nazywamy każdą liczbę zespoloną  o tej własności, że  Na podstawie wzoru de Moivre’a mamy, że: Ostatnia równość zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy: oraz: Tak więc pierwiastki -tego stopnia liczby zespolonej  mają postać: Pamiętajmy, zawsze istnieje dokładnie  różnych pierwiastków stopnia  z liczby zespolonej  Nie zawsze daje się w sposób dokładny (bez przybliżeń) obliczyć pierwiastki z powyższego wzoru. Read more about Pierwiastkowanie liczb zespolonych-teoria[…]