Ciągi liczbowe – zadania

Wszystkich zadań jest 8. Zadania 1 i 2 są dla bardziej wymagających wykładowców, ale warto do nich zajrzeć. Nigdy nic nie wiadomo:). Kolejne zadania są standardowe. Zadania 3, 4,5 i 6 odpowiadają kolejnym grupom wprowadzonym w zakładce Wzory. Dlatego koniecznie należy się z nią zapoznać. tutaj W zadaniu 7 umieszczono ciągi, które można robić dwoma sposobami. Read more about Ciągi liczbowe – zadania[…]

Ciągi liczbowe – wzory

Najważniejsze algorytmy potrzebne w praktyce do liczenia granic ciągów. Podzielimy liczenie granic ciągów na cztery podstawowe grupy, do których podamy schematy rozwiązań. I grupa (podstawowe granice ciągów) Ciągi o wyrazie ogólnym postaci: , gdzie  oznacza wielomian stopnia . Algorytm: na przykładzie Do tej grupy warto zapamiętać, że jeżeli: a) stopień wielomianu w liczniku jest taki Read more about Ciągi liczbowe – wzory[…]

Ciągi liczbowe – teoria

Odwzorowanie  zbioru liczb naturalnych  w zbiór liczb rzeczywistych  nazywamy ciągiem nieskończonym o wyrazach rzeczywistych. Argument  tego odwzorowania nazywamy wskaźnikiem, a wartość  odwzorowania odpowiadającą wskaźnikowi  nazywamy – tym wyrazem ciągu i oznaczamy zwykle symbolem , ciąg zaś oznaczamy  lub . Dla określenia ciągu wystarczy podać wzór na – ty wyraz. Przykłady ciągów 1. ciąg odwrotności liczb Read more about Ciągi liczbowe – teoria[…]