Prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa – zadania

Zadania 1,2 i 3 dotyczą prawdopodobieństwa warunkowego. wykorzystujemy wzór na prawdopodobieństwo warunkowe z zakładki Teoria. tutaj Zadanie 4,5,6 i 7 dotyczą prawdopodobieństwa całkowitego, które pojawia się również w kolejnych zadaniach. Zadania od 9, to zastosowanie wzoru Bayesa. Pamiętajmy jednak, że tam również wykorzystuje się wzór na prawdopodobieństwo całkowite.   Zadanie 1. Trzykrotnie rzucamy monetą. Obliczyć Read more about Prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa – zadania[…]

Prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa – teoria

Prawdopodobieństwem warunkowym zdarzenia przy założeniu, że zaszło zdarzenie nazywamy iloraz prawdopodobieństwa łącznego zajścia zdarzeń i i prawdopodobieństwa zdarzenia ,      gdzie    . Układem zupełnym zdarzeń losowych nazywamy ciąg  taki, że  oraz . Wzór na prawdopodobieństwo całkowite Jeśli jest układem zupełnym zdarzeń, to dla dowolnego zdarzenia zachodzi wzór: Zagadnienie Bayesa Wiemy, że zaszło zdarzenie . Interesuje nas Read more about Prawdopodobieństwo całkowite, wzór Bayesa – teoria[…]