Granice funkcji – zadania

Mamy 6 zadań. Kolejność zadań i podpunktów w zadaniach jest istotna. Zadanie 1 pokazuje liczenie granic z podstawowych ich własności, zadania kolejne wykorzystują schematy przedstawione w zakładce Wzory tutaj dla poszczególnych grup granic. Zadanie 5 to ”mieszanka” wszystkich typów granic. Ostatnie zadanie 6 to badanie ciągłości funkcji. Granice z zastosowaniem reguły de l’Hospitala znajdziemy w Read more about Granice funkcji – zadania[…]

Granice funkcji – wzory

Liczenie granic funkcji (bez reguły de l’Hospitala) podzielimy na trzy podstawowe grupy.   I Grupa Granice funkcji wymiernych zawierających symbol , na przykładzie : II Grupa Granice funkcji niewymiernych zawierających symbol , na przykładzie : III Grupa Granice funkcji trygonometrycznych  z wykorzystaniem granicy  Z granicy tej wynikają inne wartości granic, takie jak oraz ich uogólnienia Read more about Granice funkcji – wzory[…]

Granice funkcji – bez reguły de l’Hospitala -teoria

Niech i . Funkcję nazywamy funkcją rzeczywistą zmiennej rzeczywistej. Zbiór nazywamy dziedziną funkcji . Załóżmy, że funkcja jest określona jest określona na pewnym sąsiedztwie punktu , czyli zbiorze gdzie jest liczbą dodatnią. GRANICA FUNKCJI (HEINEGO) Liczbę nazywamy granicą funkcji w punkcie wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego ciągu o wyrazach  zbieżnego do , ciąg Read more about Granice funkcji – bez reguły de l’Hospitala -teoria[…]