Prosta w przestrzeni – zadania

Mamy 4 zadania. Podobnie jak w zadaniach dotyczących płaszczyzn, podstawą jest poprawne zastosowanie iloczynu wektorowego. Rada: zawsze zacznijmy od zastanowienia się, które wektory są do siebie prostopadłe. Warto zajrzeć do zakładki Teoria tutaj.

 

Zadanie 1. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty \dpi{120} \large P_{1} i \dpi{120} \large P_{2}:

Zadanie 2. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt \dpi{120} \large P i  prostopadłej do wektorów \dpi{120} \large \vec{v} i \dpi{120} \large \vec{w}:

Zadanie 3. Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt \dpi{120} \large P i  prostopadłej do płaszczyzny \dpi{120} \large \pi:

Zadanie 4. Napisz równanie kierunkowe prostej będącej przecięciem dwóch płaszczyzn \dpi{120} \large \pi _{1} i \dpi{120} \large \pi _{2}: