Równanie Bernoulliego – zadania

W równaniach Bernoulliego będziemy wykorzystywać wcześniejszą wiedzę z równań różniczkowych i liczenia całek. Każde równanie Bernoulliego sprowadza się do równania liniowego tutaj, dlatego należy znać metody ich rozwiązywania. Ponadto wykorzystujemy różne metody liczenia całek: całkowanie przez części tutaj, całki wymierne tutaj i inne.

Zadanie 1. Rozwiązać równanie Bernoulliego:

1) y'+xy=xy^{3}

2) y'-xy=-e^{-x^{2}}y^{3}

3) \left ( x+1 \right )\left ( yy'-1 \right )=y^{2}

4) y'+\frac{1}{x}y=\frac{\ln x}{x}\cdot y^{2}

5) xy'-y=y^{2}

Zadanie 2. Rozwiązać równanie Bernoulliego z warunkiem początkowym:

1) y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x^{2}y^{2}},\; \; \; y\left ( 2 \right )=1

2) xy'-2x^{2}\sqrt{y}=4y,\; \; \; y\left ( 1 \right )=4